Om HOBS

Vi är politiskt och religiöst obundna och välkomnar alla medlemmar oberoende av storlek, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller annat som kan anses diskriminerande.

HOBS Stockholm region samarbetar med olika aktörer inom Region Stockholm och arbetar också intressepolitiskt med att företräda våra medlemmar i olika samhällsfrågor och remissgrupper inom sjukvården. Vårt mål är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma där alla patienter erbjuds en kvalificerad och jämlik vård.

Vi erbjuder olika aktiviteter och sociala forum.

Därutöver deltar vi också i utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen för alla – oberoende av storlek.