En tillbakablick …

Utifrån att tidigare varit ordförande i såväl HOBS Stockholm som Riksförbundet, har jag blivit ombedd att skriva några rader om föreningens historia.

När jag under 1990-talet kom med hette föreningen ÖR-Stockholm, och ingick som medlemsförening i Överviktigas Riksförbund (ÖR). Ordföranden på den tiden hette Lasse Åhman. Lasse var en härlig kille, lagom knasig och engagerad, och som åkte runt i Sverige och föreläste om att vi som har övervikt och fetma (i dag talar vi i stället om ”obesitas”), är helt vanliga människor. Han var villig att inte dölja sin kropp och uppmuntrade oss andra att göra likadant.

Med föreningens verksamhet gick det dock inte alltid lika bra, i synnerhet när Lasse insjuknade och till sist avled. Jag hade erfarenhet som styrelsemedlem i andra brukarföreningar, hade bl.a. suttit i styrelsen för dåvarande HSO (numera Funktionsrätt Stockholms län), vilket orsakade att jag blev ombedd 2009 att träda in som ordförande i ÖR-riks. ÖR-Stockholm hade inte ordning på styrelsearbetet, så för en kort period ingick Stockholmsföreningen direkt under Riksförbundet innan en ny styrelse kunde väljas. Jag fortsatte ett tag som ordförande i både Riksförbundet och Stockholmsföreningen.

ÖR-Stockholm deltog i Riksförbundets projekt under dessa år, och hade även en del egen verksamhet. Till exempel fanns det länge en grupp som regelbundet gick på vattengympa, vilket är en aktivitet som jag personligen har deltagit i under många år och fortfarande kan rekommendera för alla som tycker att det är svårt att t.ex. gå på ett vanligt gym och ’workout’. Det är härligt att plaska runt med vattnet som stöd för att hantera diverse kroppsliga hinder!

Ett av riksförbundets projekt var ’Versus’ – en videofilm som spelats in om en tonårskille med övervikt som blev mobbad bl.a. i gymnasieskolan. Några av ÖRs egna ungdomar deltog i filmarbetet, och filmen visades bl.a. på olika skolor runtom i Sverige.

En stor fråga har varit – och är – att skifta fokus från övervikt till hälsa – vilket bl.a. ledde till ett namnbyte: ”Hälsa Oberoende av Storlek”. Vi fick finansiering från Allmänna Arvsfonden för ett projekt där det var tänkt att vi skulle hålla studiecirklar utifrån en modell från USA. Studiecirklarna blev aldrig av, men vi fick däremot lyssna på många föreläsningar av bl.a. Monika Andreasson, Orly Andreasson m.fl. om hur det är att leva med ”obesitas”.

Jag blev så småningom tillfrågad om jag ville ingå i en Europeisk ’Patient Council’– en organisation som startades av European Association for the Study of Obesity (EASO). Där fick jag uppdrag som ordförande för denna typ av ”User involvement” och satt kvar i ca fem år. Vi fokuserade på att få ihop olika synsätt och villkor för representanter från många olika europeiska länder. Så småningom började inte minst insikten om det stora behovet av att arbeta emot ”weight bias” och stigma landa i denna organisation, och i EASO som helhet. Idag har Patient Council en egen organisation, European Coalition for People Living with Obesity (ECPO) där jag finns med i styrelsearbetet och är aktiv tillsammans med min make David Matscheck (som är member-at-large). Kolla gärna även på ECPO´s hemsida www.eurobesity.org – där finns det mycket information och material att hämta.

Styrelsearbetet i HOBS-Stockholm har jag sedan flera år lämnat över till Mirja och hennes duktiga kollegor. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att föreningen nu har startat upp en egen hemsida, vilket jag hoppas och tror kommer att ge oss en stor skjuts framåt i Stockholms län.

Välkomna till HOBS Stockholm region!

Christina Fleetwood

/Medlem/