Covid-19

Var rädd om dig och andra!
Tvätta händerna, håll avstånd, undvik trängsel och stanna hemma om du är sjuk

Många i vår målgrupp hamnade i riskgruppen BMI 40. HOBS Stockholm region följer noga utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. För mer information se nedan:

Detta är råden som blir kvar när restriktionerna hävs. Läs mer här

Om vaccinering för dig som riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19. Läs mer här

Folkhälsomyndighetens sida om Covid-19 (även information på de nationella minoritetsspråken). Läs mer här

Folkhälsomyndighetens sida om Covid-19 på lättläst svenska.
Läs mer här

Region Stockholms information om arbetet med Covid-19. Läs mer här

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19. Läs mer här

Information från 1177 om vaccin mot Covid-19. Läs mer här

Nyheter om Corona på lätt svenska samt 20 olika språk. Läs mer här