ASC (Akademiskt Specialistcentrum Stockholm)

Vi erbjuder specialistbehandling för dig som är 16 år eller äldre och som har fetma.

Till oss kommer du via remiss från läkare.

Hos oss träffar du läkare, sjuksköterskor, dietister, hälsopedagoger, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är specialiserade på behandling av övervikt och fetma. Men också medicinska sekreterare som hjälper dig till rätta när du kommer till oss. 

Överviktscentrum ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi:

https://www.overviktscentrum.se/