Mål och värdeord

Välkommen till HOBS Stockholm region!

HOBS står för Hälsa oberoende av storlek och hette tidigare Överviktigas Riksförbund. Vi är en etablerad länsförening under HOBS Riksförbund som arbetar i både stort och smått med hälsofrågor för patienter som lever med övervikt och obesitas.

Vårt mål är att varje medlem ska känna gemenskap, trygghet och glädje vid deltagandet i våra olika aktiviteter. Liksom hos Riksförbundet är våra värdeord hälsa, förståelse och ansvar och vi verkar för rätten till en god och jämlik hälsa för alla.